BoleFloor & Deck

Sàn gỗ cong theo thiết kế Mỗi Bolefloor được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng và được lắp ráp thử ít nhất hai lần trước khi vận chuyển để đảm bảo chất lượng cao nhất và kết hợp hoàn hảo.
Color:
Code
BOLE-FLO
Brand
Unit
Thanh
Thickness
17 mm
Size
Theo thiết kế
Origin
Estonia

các Sản phẩm khác

View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
Tấm 2 - 20 mm Áo
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
Tấm 2 - 20 mm Áo
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
8mm Thụy Sĩ
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
Tấm 2 - 20 mm Áo
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
View detail
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
Panel 8-12mm Switzerland
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
Tấm - 2 - 20 mm Áo
View detail
 • Unit
 • Thickness
 • Origin
8mm Thụy Sĩ
Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065
 
 
=============================