Khách sạn Joy Trip - Nha Trang

 
Loại hình dự án: Khách sạn
Gói thầu: Thi công mặt dựng, hoàn thiện
Hạng mục: Mặt dựng, trần, ốp tường
 

 

Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065