Hoa Phat Office - HCMC

Vietcombank Tower - HCMC

Eco-friendly Materials - Green Constructions

Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát - TPHCM

Thi công hạng mục trang trí mặt dựng Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát TPHCM, sử dụng Tấm Xi Măng Sợi Swisspearl 3 tông màu xám:

✅ Swisspearl Carat Onyx 7090

✅ Swisspearl Avera AV 060

✅ Swisspearl Nobilis N 215

Hotline

Hotline

028 2237 2323

Hotline

0909 293 886
=============================