Thông tin chung
  • Kích thước (mm)
  • Độ dày (mm)
  • Đơn vị
1850mm 140mm mm
Thông tin chung
  • Kích thước (mm)
  • Độ dày (mm)
  • Đơn vị
1850mm 140mm mm
Thông tin chung
  • Kích thước (mm)
  • Độ dày (mm)
  • Đơn vị
1850mm 140mm mm
Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065