11/11/2020
HIASHI tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh mảng vật tư hoàn thiện ngoại thất nhập khẩu: Xi Măng Sợi, Laminate HPL, Lưới Kim Loại, Sàn Tre Ngoài Trời
10/07/2020
HIASHI đang tìm kiếm Trưởng phòng Phát triển Thị trường, người sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh mới cho công ty, làm việc với các công ty kiến trúc sư, nhà đầu tư để quảng bá và hướng dẫn thi công lắp đặt sản phẩm.
24/02/2020
Vị trí đăng tuyển: Trưởng phòng Kinh doanh Dự án. Mô tả công việc: tiếp nhận mục tiêu kinh doanh của Ban giám đốc, lập kế hoạch phát triển thị trường, đàm phán hợp đồng...
24/12/2019
Vị trí đăng tuyển: Trưởng phòng Kinh doanh Dự án. Mô tả công việc: tiếp nhận mục tiêu kinh doanh của Ban giám đốc, lập kế hoạch phát triển thị trường, đàm phán hợp đồng...
19/12/2019
Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kinh doanh Dự án, Nhân viên Kinh doanh Dự án, Giám sát Hiện trường, Nhân viên Đấu thầu, Nhân viên Kiểm soát Khối lượng.
02/12/2019
Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thu Mua Trong & Ngoài Nước. Trách nhiệm: Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng trong nước và nước ngoài, Quản lý quá trình nhập hàng và thông quan
Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065
 
 
=============================