News

24/02/2021
Công ty Hiashi tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh Tháng 3 2021
10/07/2020
HIASHI is looking for a Business Development Manager who will build new business strategy for the company. They will work with architect firms, investors to promote products and installation instructions.
24/02/2020
Vị trí đăng tuyển: Trưởng phòng Kinh doanh Dự án. Mô tả công việc: tiếp nhận mục tiêu kinh doanh của Ban giám đốc, lập kế hoạch phát triển thị trường, đàm phán hợp đồng...
24/12/2019
HIASHI tuyển dụng các vị trí khối thi công công trình.
19/12/2019
HIASHI tuyển dụng các vị trí khối thi công công trình.
Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065
 
 
=============================