Hoa Phat Office - HCMC

Vietcombank Tower - HCMC

Eco-friendly Materials - Green Constructions

Khách sạn Sông Đà - Đà Nẵng

a
 
b
 
Loại hình dự án: Khách sạn
Gói thầu: Thi công mặt dựng
Hạng mục: Mặt dựng
 
Project type: Hotel
Package: Facade construction
Category: Facade

 

 

Hotline

Hotline

028 2237 2323

Hotline

0909 293 886