Khách sạn Sông Đà - Đà Nẵng

a
 
b
 
Loại hình dự án: Khách sạn
Gói thầu: Thi công mặt dựng
Hạng mục: Mặt dựng
 
Project type: Hotel
Package: Facade construction
Category: Facade

 

 

Hotline

Hotline

028 2237 2323
 
 

Hotline

093 792 8065